พลาสติกวิศวกรรม

พลาสติกวิศวกรรม-01

พลาสติกวิศวกรรม คือ โพลิเมอร์สังเคราะห์ ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบหลัก ผสมกับสารเติมต่างๆ เพื่อการปรับคุณสมบัติของพลาสติกให้เป็นไปตามที่ต้องการ และนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อ การฉีด การอัด เป็นต้น

ในการใช้งานกลุ่มแปรรูปพลาสติกวิศวกรรมด้วยเครื่องจักรจะใช้วัตถุดิบประเภทแผ่นตัน นำมาตัดผ่านกระบวนการทางการกัดไสเพื่อนำมาเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักร หรือประดิษฐ์เป็นชิ้นงานตามที่ออกแบบ

ตัวอย่าง พลาสติกวิศวกรรม ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม

 

ตัวอย่างงานพลาสติก ABS

พลาสติก ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

พลาสติกเอบีเอส คือ เทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งที่ได้จากการทำปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ของโมโนเมอร์ 3 ชนิด คือ สไตรีน (styrene) อะคริโลไนไตรล์ (acrylonitrile) และโพลิบิวทาไดอีน (polybutadiene) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องความแข็ง (hardness) และความเหนียว (toughness)

คุณสมบัติสำคัญ

 1. มีความแข็งแรงคงตัว และทนต่อแรงกระแทก
 2. กัดกลึงขึ้นรูปได้ง่าย
 3. มีเกรดที่มีความทนต่อไฟ

คุณสมบัติสำหรับใช้งาน

 1. ความแข็ง Shore D = 85
 2. อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส = -50 ถึง +75

การใช้งาน

 1. ทำเฟรมเครื่อง
 2. หน้าปัดกันกระแทก

 

ตัวอย่างงานพลาสติก Acrylic

พลาสติก ACRYLIC (Polymethyl methacrylate)

พลาสติกอะคริลิค คือ เทอร์โมพลาสติกประเภท homopolymer แบบใสหรือเรียกชื่อทางการค้า “Plexiglass” เป็นพลาสติกที่มีความใสคล้ายกระจก มีความคล้ายกับ โพลีคาร์บอเนต แต่มีความแข็งกรอบมากกว่า สามารถแตกได้คล้ายกระจก

คุณสมบัติสำคัญ

 1. มีความแข็งแกร่ง
 2. มีความใสยอมให้แสงผ่านได้มากกว่า 90%
 3. มีสีให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติสำหรับใช้งาน

 1. ความแข็ง Shore D = 75
 2. อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส = -28 ถึง +80

การใช้งาน

 1. หน้าปัด และเฟรมเครื่องจักร
 2. ป้ายหน้าร้านค้า
 3. กล่องใสเอนกประสงค์

 

ตัวอย่างงานพลาสติก Bakelite

พลาสติก BAKELITE (Phenol-formaldehyde resin)

พลาสติกเบกาไลต์ คือ พลาสติกเทอร์โมเซตติง Phenol formaldehyde resin หรือ ฟินอลิก ในการใช้งานส่วนมากเป็นวัสดุคอมโพสิตประกอบด้วยวัสดุเสริมแรง เช่น ใยแก้ว ผ้าฝ้ายชุบเรซิน เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามการใช้งาน

คุณสมบัติสำคัญ

 1. มีความแข็งแกร่ง
 2. มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี (เกรดไฟฟ้า)
 3. มีความทนต่อการสึกหรอ
 4. มีความทนต่ออุณหภูมิสูง

คุณสมบัติสำหรับใช้งาน

 1. ความแข็ง Shore D = 90
 2. อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส = -100 ถึง +90

การใช้งาน

 1. ฉนวนไฟฟ้า (เกรดไฟฟ้า)
 2. พื้นผิวโต๊ะปฏิบัติงาน
 3. ตลับลูกปืน

 

ตัวอย่างงานพลาสติก Nylon

พลาสติก NYLON (Polyamide)

ไนล่อน เป็นพลาสติก ประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือที่เรียกกันว่า ซุปเปอร์ลีน (Superlene) ที่ได้จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน (Polymerization) ของเอไมด์ (Amide) และกรดอินทรีย์ มีการเพิ่มสารแต่งเติม (Filler & Additives) ประเภทกราไฟท์ และโมลิบเดนั่มไดซัลไฟต์ (Graphite & Molibdenum Disulphite) ทำให้เพิ่มคุณสมบัติให้ดีขึ้น

คุณสมบัติสำคัญ

 1. มีความทนต่อการสึกหรอ
 2. ทนต่อสารเคมีได้ดี
 3. มีความเหนียวยืดหยุ่นดีลดเสียงดังจากการสั่นสะเทือน

คุณสมบัติสำหรับใช้งาน

 1. ความแข็ง Shore D = 70
 2. อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส = -40 ถึง +85

การใช้งาน

 1. เกียร์ บูซ
 2. ลูกกลิ้ง
 3. ซีล และปะเก็น
 4. ชิ้นส่วนเครื่องจักร

 

ตัวอย่างงานพลาสติก MC-Nylon

พลาสติก MC NYLON (Polyamide 6 G)

เอ็มซีไนล่อน เป็นพลาสติก ประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่มีการเติมแต่งสาร (Filler & Additive) ที่ช่วยเพิ่มการคงสภาพของพลาสติกทั้งสี และคุณสมบัติ เพื่อให้สามารถใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้น และทนความร้อนได้มากขึ้น โดยที่คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเทียบกับไนล่อน (Nylon)

คุณสมบัติสำคัญ

 1. มีความทนต่อการสึกหรอ
 2. ทนต่อสารเคมีได้ดี
 3. มีความเหนียวยืดหยุ่นดีลดเสียงดังจากการสั่นสะเทือน
 4. ทนความร้อนได้มากกว่าไนล่อนธรรมดา

คุณสมบัติสำหรับใช้งาน

 1. ความแข็ง Shore D = 73
 2. อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส = -40 ถึง +100

การใช้งาน

 1. เกียร์ บูซ
 2. ลูกกลิ้ง
 3. ซีล และปะเก็น
 4. ชิ้นส่วนเครื่องจักร

 

ตัวอย่างงานพลาสติก PC

พลาสติก PC (Polycarbonate)

โพลีคาร์บอเนต เป็นพลาสติก ประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ในตระกูล โพลีเอสเตอร์ (Polyester) ที่มีกลุ่ม คาร์บอเนต (Carbonate) เป็นโครงสร้างทางเคมี ใช้งานหลากหลายทางวิศวกรรม

คุณสมบัติสำคัญ

 1. ทนต่อแรงกระแทกมากกว่าอะคริลิค
 2. มีความโปร่งใส แสงผ่านได้ดี
 3. มีความแข็งเหนียวยืดหยุ่นดี
 4. ทนความร้อนได้ดี

คุณสมบัติสำหรับใช้งาน

 1. ความแข็ง Shore D = 80
 2. อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส = -60 ถึง +120

การใช้งาน

 1. ฝาครอบนิรภัยเครื่องจักร
 2. กระจกแว่นตานิรภัย
 3. ชิ้นส่วนเครื่องจักร

 

ตัวอย่างงานพลาสติก PE

พลาสติก PE (Polyethylene)

โพลีเอทิลีน เป็นพลาสติก ประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) แต่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น เทอร์โมเซตติงแทน โพลีเอทิลีนเป็นพลาสติกทีใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน ที่รู้จักหลายชนิด มักมีส่วนผสมของพอลิเมอร์ของเอทิลีนที่คล้ายคลึงกัน เช่น PE300 (HDPE), PE500(HMW-PE), PE1000(UHMW-PE)

คุณสมบัติสำคัญ

 1. ทนต่อสารเคมีได้ดี
 2. ไม่มีสารพิษสำหรับอาหาร (Food Grade)
 3. เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี
 4. มีความเหนียวยืดหยุ่นดี ทนต่อแรงกระแทก

คุณสมบัติสำหรับใช้งาน

 1. ความแข็ง Shore D = 62
 2. อุณหภูมิใช้งาน องศาเซลเซียส = -50 ถึง +90

การใช้งาน

 1. เขียงอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
 2. ถังบรรจุสารเคมี
 3. ชิ้นส่วนเครื่องจักร

สรุป

ในปัจจุบันพลาสติกวิศวกรรม หรือ โพลิเมอร์สังเคราะห์หลายชนิดมีการคิดค้นเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ที่มีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น ต้องการทำอุปกรณ์ที่ทนต่อสารเคมี ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อแรงกระแทก เป็นต้น จึงต้องมีการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องได้คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ออกแบบไว้ด้วยจึงจะเป็นการใช้งานพลาสติกแต่ละชนิดได้เหมาะสม

https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_plastic